+48 795 520 177

PZU Życie SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązuje się finansować z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA zadanie prewencyjne KS LUCE Bielsko-Biała  mające na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegające na finasowaniu działań realizowanych w ramach programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. 

 

Dofinansowanie obejmuje:

- zakup sprzętu sportowego tzn.kompletów rolkarskich (kaski, rolki, ochraniacze) oraz akcesoriów do prowadzenia zajęć

- wynajem obiektu sportowego dla celów prowadzenia zajęć sportowych (rodzinne rolkowanie)