+48 795 520 177

Polityka Prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE www.luce.org.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z  2016 119 s.1) informujemy:


•    Administrator danych:
Za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji odpowiada w Fundacji LUCE Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja LUCE.

W przypadku, gdy zbiór jest rozbudowany bądź ze względu na jego specyfikę, Administrator Danych może, spośród osób uprawnionych do przetwarzania danych w danym zbiorze, wyznaczyć Zarządzającego Zbiorem.
Zarządzający Zbiorem jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Administratorem Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w zarządzanym przez niego zbiorze danych, a w szczególności zobowiązany jest do wykonywania jego poleceń w dziedzinie bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

•    Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: fundacjaluce@gmail.com, pod numerem telefonu 795 520 177 lub pisemnie na adres Fundacja LUCE ul. Legionów 26/28 bud.F ,,nowe miasto” 43-300 Bielsko-Biała.

 

•    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna:
Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się w celach potrzebnych do kontaktu z klientem, co obejmuje możliwość realizacji procesu odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes prowadzenia strony internetowej oraz wynikającego z niej kontaktu z klientem, za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

•    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania

 

•    Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki:
Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.luce.org.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

 

 

 


 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie