tel: +48 795 520 177

 

 

Aktualności


VII raz… Tym razem z Bielska – Białej!
2018-09-29

VII raz… Tym razem z Bielska – Białej!


Już po raz kolejny wyruszamy na ulice śląskich miast, natomiast pierwszy raz z Bielska – Białej… Zostań uczestnikiem VII edycji pielgrzymki na hulajnogach i rolkach i wyrusz z nami 13 października o godz. 9:00 z LUCE Areny (ul. Legionów 26/28, budynek F). Tym razem miejscem docelowym jest Sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku, które ma być zapowiedzią projektu #rolkowecamino. Dla pasjonatów rolek i hulajnogi przygotowaliśmy 16 km trasy, kilka podjazdów i zjazdów, ale przede wszystkim mnóstwo pozytywnej energii. Intencją tej edycji zmagań jest wsparcie ludzi młodych uzależnionych od narkotyków i dopalaczy. Jeśli Twoją pasją jest sport, potrafisz jeździć, skręcać i hamować na rolkach lub hulajnodze to ta propozycja jest Ciebie.


Ramowy plan:
7:45 Otwarcie recepcji oraz wypożyczalni rolek i hulajnóg
8:00 Warsztaty rolkowe, rozgrzewka (prowadzą instruktorzy I love rolki Bielsko – Biała)
8:45 Zamknięcie recepcji, formowanie się kolumny, błogosławieństwo
9:00 Start, przejazd
Meta, Msza św., posiłek, oficjalne zakończenie pielgrzymki, czas wolny do dyspozycji uczestników
Udział w pielgrzymce jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu i wpłacie 15 zł za pakiet pielgrzyma (ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, posiłek, smycz + identyfikator). Zapisz się już dziś i dokonaj wpłaty w LUCE Arenie, ale możesz to zrobić także internetowo wypełniając formularz oraz poprzez przelew na konto fundacji. Zapisy trwają do 11 października.
Na trasie będzie możliwość skorzystania z szatni. Tam można zostawić rzeczy, z których nie będziecie korzystać podczas przejazdu.


UWAGA! Tak jak podczas poprzednich edycji pielgrzymek, osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu a nieposiadające własnego sprzętu, mogą bezpłatnie wypożyczyć go u nas. Ze względu na spore zainteresowanie prosimy przed rejestracją napisać do nas, aby uzyskać informację dotyczącą dostępności hulajnogi bądź rolek. Dopiero po otrzymaniu informacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Nie zwlekaj! Zapraszamy już dziś do zapisów. Zakończ z nami letni sezon 2018!
Jedź z nami #rolkowecamino

 

Zapisy Internetowe - https://link.do/VP5bG

 

 

Regulamin VII edycji pielgrzymki na hulajnogach i rolkach, 13 października 2018 r.

Bielsko–Biała – Szczyrk

Postanowienia ogólne:
1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym, w intencji młodych uzależnionych od narkotyków i dopalaczy.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
2.1. jest fizycznie przygotowany do pokonania zaplanowanego dystansu na hulajnodze bądź rolkach,

2.2. akceptuje jej religijny i sportowy charakter,

2.3. pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczery sercem poszukuje Boga,

2.4. będzie stosował się do zarządzeń organizatorów pielgrzymki,

2.5. dokona zapisu na pielgrzymkę oraz wpłaty i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki uczestników obowiązuje:
3.1. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu, stosowania używek,

3.2. telefonów komórkowych można używać tylko w trakcie przerwy.

 

Udział oraz wymagania:
4. W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby powyżej 18 lat.
4.1. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia w przypadku:
4.1.1. Osób w wieku 15 – 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (pisemną zgodę należy dostarczyć w dniu pielgrzymki do organizatorów),

4.1.2. Osób poniżej 15 roku życia pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.luce.org.pl W przypadku osób niepełnoletnich w wieku 15-18 lat, pisemną zgodę należy dostarczyć w dniu pielgrzymki do organizatorów.

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w stopniu podstawowym.

7. Każdy uczestnik do pielgrzymowania powinien posiadać:
7.1. sprawne rolki lub hulajnogę,

7.2. kask, odpowiednio dopasowany i zapięty przez cały czas przejazdu,

7.3. ochraniacze oraz dodatkowe elementy odblaskowe – nieobowiązkowe, jednak zalecane
wszystkim pielgrzymom.

8. Każdy uczestnik powinien umieć jeździć na rolkach/hulajnodze w stopniu średnio
zaawansowanym, w szczególności powinien umieć:

8.1. poruszać się do przodu z prędkością ok. 20 km/h,

8.2. zjeżdżać z góry o średnim nachyleniu prowadząc rolki równolegle na odcinku min. 500 m,

8.3. zatrzymać się bez upadku dowolną techniką, w kierunku jazdy, z prędkości 30 km/h.

 

Zasady poruszania się :
9. Pielgrzymka porusza się w zwartej grupie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, na których
obowiązują ją przepisy ruchu drogowego.

10. Organizator wyznacza dla każdej grupy:
10.1. dwóch kierowców-pilotów, poruszających się oznakowanymi samochodami i wyznaczających początek oraz koniec grupy,
10.2. grupę porządkowych, posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem na pielgrzymce, ubranych w pomarańczowe kamizelki z napisem „Kierowanie ruchem”, które nadzorują poruszanie się kolumny oraz odpowiadają za kierowanie ruchem samochodowym,

10.3. przewodnika grupy, odpowiednio wcześniej oznakowanego, który koordynuje pracę pozostałych osób oraz podejmuje decyzje w przypadku innych okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie.

 

11. Uczestnicy zobowiązani są do:
11.1. bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

11.2. przestrzegania wskazań służby porządkowej oraz organizatorów pielgrzymki,

11.3. dostosowania się do dyscypliny grupowej.

 

12. Na trasie obowiązuje kategoryczny zakaz:
12.1. samowolnego opuszczania grupy, bez powiadomienia organizatora lub wyznaczonych przez niego osób,

12.2. przejeżdżania na przeciwny pas jezdni, lub w przypadku drogi o dwóch pasach ruchu wyjeżdżania ze skrajnego, prawego pasa ruchu,

12.3. używania samochodów-pilotów jako pomocy w jeździe (obowiązuje zakaz tzw. „ciągnięcia się” za samochodem).

 

Postanowienia końcowe:
13. Koszt pielgrzymki: 15 zł. Jest to ofiara za pakiet pielgrzyma w skład, którego wchodzą: ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, posiłek, smycz, identyfikator. W przypadku złych warunków atmosferycznych opłata zostanie przeznaczona jako wstęp na LUCE Arenę w Bielsku – Białej (ul. Legionów 26/28, budynek F).

14. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, brak wymaganych umiejętności, utrudnianie innym uczestnictwa w pielgrzymce, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

14.1. Upomnienie,

14.2. Usunięcie z pielgrzymki.

 

15. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z pielgrzymki organizatorzy nie zwracają opłat za pielgrzymkę.

16. Zapisu oraz wpłaty za pielgrzymkę można dokonać bezpośrednio w siedzibie Organizatora LUCE Arena w Bielsku – Białej (ul. Legionów 26/28, budynek F) lub poprzez formularz na stronie www.luce.org.pl i dokonanie wpłaty na konto Fundacji LUCE:
Numer konta bankowego: 73 1050 1070 1000 0090 3046 5125, ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko (osoby zgłaszającej się), Darowizna na cele statutowe.

Wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora nie później niż 11. października 2018 r.


17. Osoby, które nie posiadają hulajnogi/rolek, a chciałyby wziąć udział w pielgrzymce są proszone o kontakt mailowy: fundacjaluce@gmail.com wraz z podaniem szczegółowych informacji o zapotrzebowaniu na konkretny sprzęt (typ: hulajnoga czy rolki, rozmiar buta w przypadku rolek, rozmiar w przypadku kasku i ochraniaczy). Organizatorzy w miarę możliwości postarają się zapewnić sprzęt. Opłata za wypożyczenie sprzętu: 20 zł za rolki/hulajnogę, 10 zł za komplet ochraniaczy wraz z kaskiem oraz kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Wszelkie płatności za wypożyczenie sprzętu należy uregulować w dniu pielgrzymki w recepcji LUCE Areny (ul. Legionów 26/28, budynek F, Bielsko – Biała).

18. Każda osoba biorąca udział w pielgrzymce udziela zgody na wykorzystanie wizerunku w fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas imprezy będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych Organizatorów, na co uczestnik wyraża zgodę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.

19. Rejestrując się, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację LUCE, znajdują się przy ul. Legionów 26/28 budynek F w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926, j.t. z późn. zm.) dla celów wymiany informacji ze zgłaszającym się na wydarzenie a w późniejszym czasie dla celów związanych z promocją innych wydarzeń organizowanych przez Fundację LUCE. Każdy rejestrujący się uczestnik oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

20. Każdy uczestnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w pielgrzymce.

21. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku odwołania pielgrzymki Organizator zapewni atrakcje krytym rolkowisku LUCE Arena w Bielsku Białej.

23. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.